Iskolánk története

 • 1963. augusztus 15-én létesült iskolánk jogelődje, a Gárdonyi Úti Gimnázium azzal a céllal, hogy minél több tanuló számára lehetővé tegyék az érettségi bizonyítvány megszerzését. Az intézmény egy évig a Révai Gimnázium épületében működött.
 • 1964-ben az iskola a belvárosi Gárdonyi u.10. szám alatti épületbe költözött.
 • 1965. évi 24. számú Elnöki Tanács törvényerejű rendelete az iskolát szakközépiskolává szervezte át.
 • 1966-ban kezdődött a gimnázium szakközépiskolává alakítása: 4 első osztály indult, 2 villanyszerelő és 2 autószerelő szakkal.
 • 1967-től működött a tanműhely. A későbbiekben ennek bővítése és folyamatos korszerűsítése rótta a legnagyobb feladatot az intézmény vezetőire.
 • 1969-ben végzett az utolsó gimnáziumi évfolyam, s megkezdődött a felnőttoktatás.
 • 1970. november 6-án tartott névadó ünnepség keretében vette fel az iskola a Kossuth-díjas tudós, gépészmérnök, Pattantyús-Ábrahám Géza nevét. Ekkor kötött az intézménnyel együttműködési szerződést az ÉDÁSZ, s az évek során egyre több vállalattal sikerült hasonló jó kapcsolatot kiépíteni.
 • 1971-től a villanyszerelő szakot felváltotta a villamosenergia-ipari szak.
 • 1978-tól már csak villamos szakra iskoláztak be elsős tanulókat.
 • 1978-81 között zajlott az iskola teljes felújítása és a 3. emelet megépítése. Itt alakították ki az aulát, mely az iskolai ünnepségek színhelye lett. Helyszűke miatt azonban csak az udvaron vagy bérelt teremben lehetett olyan rendezvényt tartani, amelyen minden tanuló részt tudott venni.
 • 1985-től a 9. és 10. évfolyamon általános képzés folyt. Megindult nappali tagozaton az ötéves technikusképzés.
 • 1990-1993: a társadalmi és gazdasági igény kielégítése jegyében az erősáramú képzés mellett erősödik a gyengeáramú képzés.

A képzés ekkor már a helyszűke miatt több épületben folyt. Már nemcsak a szakmai oktatás küzdött a helyhiánnyal, hanem a csoportbontás miatt a közismereti órákkal is hasonló volt a helyzet.

 • 2003. július 1-jén önkormányzati döntés következtében városunkban megszűnt a Balázs Béla Általános Iskola és ÁMK. Épületét iskolánk kapta meg, s ezzel az ÁMK jogutódja lett, vagyis közművelődési feladatokat is ellátott. A költözés és felújítás megszervezése Lőrincz István igazgató úr munkája volt. Ezt követően 37 év munka után augusztus 1-jén vonult nyugdíjba. A munkálatok befejezése, az iskolai élet megszervezése az új körülmények között már utóda, Hollenczer Lajos lett. A megyeszékhely belvárosában található épületből így a város dél-nyugati peremén fekvő Marcalváros lakótelepre költözött iskolánk.
 • A 2003/2004-es tanévet a már nagyrészt felújított épületegyüttesben kezdtük meg. A felújítási munkák az anyagi lehetőségek szabta korlátok közt tovább folytak (színházterem, tantermek, ebédlő, uszoda, újabb laborok – a teljesség igénye nélkül).
 • 2005/2006-os tanévtől intézményünkben nyelvi előkészítő osztály indult. Így a 2006/2007-es tanévet az eddigi 3 helyett 4 kilencedikes osztállyal indítottuk.
 • 2016-tól iskolánk neve Győri Műszaki SzC Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
 • 2016 szeptemberében elindult iskolánkban a villanyszerelő szakképzés.
 • 2019 szeptemberétől egy új technikusi szak indul: Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltetető technikus
 • 2020.07.01. Iskolánk neve megváltozott, az új név: Győri SZC Pattantyús-Ábrahám Géza Technikum
 • 2020 szeptemberétől újabb technikusi szak indult: Ipari informatikai technikus. Ezzel egyidőben kifut a villanyszerelő szakképesítés, már 2020/20201-es tanévre sem történt beiskolázás.