Szalagavató

Az ember még nem ember,
csak hadonászó, veszélyes kamasz.
Az ember akkor lesz ember,

ha átvilágítja mélyéig önmagát,
s a benső világosságból
környezetére sugarat bocsát.”

A szalagavató iskolánk jeles rendezvényeinek egyike. Az érettségi előtt álló diákok ünneplőbe öltözve várták, hogy osztályfőnökeik feltűzzék zakójukra a maturanduszok jellegzetes szalagját. Az alsóbb évfolyamos diákok ünnepi műsora – a Weöres Sándor-idézetek innen származnak – után Hatos Hajnalka Igazgató Asszony köszöntötte 3 végzős osztályt és osztályfőnökeiket. Tőle kapták útravalóként diákjaink a következő gondolatokat: „Az összetartozást, összefogást jelképezi a szalag is, melyet ma este kaptok. Az egy gombolyagból való kis darabkák iskolánk címerével és a két évszámmal jelzik majd, hogy Ti mindannyian különlegesek vagytok, ide tartoztok, és hamarosan eljuttok az érettségi vizsgáig.”

Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni,
gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek javára legyél.
Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: Alattad a föld, fölötted
az ég, benned a létra.”