Állami elismerések

  • Iskolánk több dolgozója is részesült állami elismerésben, kitüntetésben. Mint az egyetemekét, a középfokú oktatási intézmények "rangját" is növelik az ilyen elismerések.
  • Örülünk, és köszönjük dolgozóinknak, hogy ilyen formában is emelik a PÁGISZ tekintélyét. (A felsorolás nem teljes, a feltöltés folyamatos!)

Lássuk csak, "mik vannak": Díjak, kitüntetések tanárok számára

Magyar Arany Érdemkereszt a Magyar Érdemkereszt legfelső fokozata. 2011-ig Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt néven adományozták. 

A Magyar Arany Érdemkereszt (polgári tagozat) leírása: Aranyszínű szélesedő sávú kereszt, szárai közt stilizált babérkoszorú. Ugyancsak babérkoszorúval körülvett középmezejének előlapján az 1990-es magyar köztársasági címer, hátlapján „1946/1991” évszám van. Anyaga: aranyozott fém, mérete: 42 mm. A kereszt közepén három vörös sávval díszített, vörös-fehér szegélyes smaragdzöld háromszög szalagon függ. Tartozéka: szalagsáv. A 34 mm széles sötét smaragdzöld sávot jobbról-balról 1,5 mm széles piros csík szegélyez, amit közepén három, egyenként 2 mm széles piros sáv díszít.

  • Hatos Hajnalka 2020
Apáczai Csere János-díj 
Az oktatási miniszter adományozza pedagógusok és főiskolai, egyetemi oktatók számára kiemelkedő oktatási-nevelési-gyógypedagógiai munkáért, valamint a pedagógiai gyakorlatot segítő kiemelkedő tudományos tevékenységért évente egyszer a Pedagógus Napon, június 1-én legfeljebb 3,0 az alap- és középfokú oktatásban, és legfeljebb 30, a felsőfokú oktatásban tevékenykedő személy részére. A díjazott Kiss Nagy András szobrászművész plakettjét és jutalomösszeget kap, amelynek a mértéke az illetményalap hatszorosa. A díjazás javaslat alapján történik, a felterjesztés helye az OKM Társadalmi és Civil Kapcsolatok Titkársága, határideje az adományozást megelőző év november 20-a.
  • Nagy Ignác - 2014
  • Hegedűs József - 2015

 

Németh László-díj
Az oktatási miniszter adományozza azoknak az általános iskolai, szakiskolai és középiskolai oktató-nevelő munkát végző tanároknak, akik a gyermekek harmonikus személyiségformálásában huzamosan kiemelkedő munkát végeznek. Az elismerésben évente legfeljebb hetven személy részesülhet a Pedagógus Napon, június 1-én. A díjazott Ágh Fábián Sándor szobrászművész plakettjét és jutalomösszeget kap, amelynek a mértéke az illetményalap hatszorosa. A díjazás javaslat alapján történik, a felterjesztés helye az OKM Társadalmi és Civil Kapcsolatok Titkársága, határideje az adományozást megelőző év november 20.
  • Márton Csabáné - 2015