Bemutatkozás...

Kedvcsináló:

Az iskola bemutatása: A szakmák bemutatása: Beiskolázási tájékoztató Rólunk - másoktól:

És ezek is mi vagyunk:

Bővebben.... TÁJÉKOZTATÓ
AZ OKLEVELES
TECHNIKUSKÉPZÉSRŐL
 

        

Alapadatok:

 • GYŐRI SZC PATTANTYÚS-ÁBRAHÁM GÉZA TECHNIKUM
 • OM azonosító: 203037/006
 • Intézményvezető: Hatos Hajnalka, Fogadóóra: kedd 10.00–11.00, tel.: 96/529-745
 • Pályaválasztási felelős: Kaproncai Ákos szakmai igazgatóhelyettes; Fogadóóra: csütörtök 11.00–12.00, tel.: 96/429-242
 • Cím: 9024 Győr, Ikva utca 70.
 • Telefon: 96/429-033
 • E-mail: pagisz@pagisz.hu
 • Honlap: www.pagisz.hu

 

A felvétel feltétele: (TECHNIKUMI KÉPZÉSEK TEKINTETÉBEN)

 • A felveendő tanulók sorrendjét kialakító pontszám meghatározása:
  • Az alábbi tantárgyak általános iskolai érdemjegyeit hozott pontként kezeljük (5., 6., 7. évvége, 8. félévi érdemjegyek).
   • magyar nyelv és irodalom (átlagolva)                                      4x5= 20 pont
   • történelem                                                                                     4x5= 20 pont
   • fizika (7. és 8. osztály)                                                                 2x5= 10 pont
   • matematika (1,5x)                                                                        1,5x(4x5)= 30 pont
   • idegen nyelv (angol vagy német)                                              4x5= 20 pont
   • Elérhető maximális pontszám:                                                 100 pont
  • A központi írásbelin (magyar és matematika 50 pont + 50 pont, maximálisan tehát 100 pont) elért eredményt is figyelembe vesszük a felvételinél. A központi írásbeli felvételi vizsga felépítése: (Az aktuális időpontok a Beiskolázás menüben!)
   • Jelentkezés határidő
   • Írásbeli időpontja
   • Pótló írásbeli időpont
   • Az írásbeli vizsgák eredménye
   • A középiskolai jelentkezési lapok továbbíása
 • A jelentkezett tanulók egészségügyi alkalmassági vizsgálaton vesznek részt.

 

A képzés jellemzői:

 • A leendő technikusi végzettséget adó szakgimnáziumi osztályoknál az első négy év fő célja a sikeres érettségire való felkészítés, illetve a szakma alapjainak elsajátítása. Fontos, hogy a tanulóknak a magyar nyelv és irodalom, a történelem, matematika, idegen nyelv tantárgyak mellett szakmai érettségi vizsgát is kell tenniük. A tanulók szakképesítést is kaphatnak az érettségi bizonyítvány mellé. A technikusi bizonyítvány megszerzéséhez az érettségit követő technikusi évfolyam elvégzése, illetve a képesítő vizsga sikeres teljesítése szükséges.

 

Az oktatott szakmák rövid bemutatása:  (Részletes bemutatás)

 • Az erősáramú elektrotechnikusok (és nagyrészt ez jellemző a villanyszerelőre is) mérési és gyakorlati feladataikban egyre nagyobb szerepet játszik a teljesítmény-elektronika, az ipari számítástechnika. Ismerik a különböző technológiai folyamatokat kiszolgáló erősáramú villamos berendezések, gépek tulajdonságait és működését. Részt vesznek az ezeket felügyelő és irányító villamos automatikák és védelmek szerelésében, javításában.
 • Az automatikai technikusok az elektronikai szakiránynak megfelelően alaposan foglalkoznak az analóg és digitális technikával. A gazdasági élet különböző területein mérnöki felkészültséget nem igénylő, önműködő, automatizált vagy ipari számítógéppel vezérelt berendezések irányítási, karbantartási, üzemeltetési, ellenőrzési feladatainak ellátására lesznek alkalmasak. A képzésen történő részvétel feltétele itt is az érettségi.
 • Az elektronikai technikusok részletesen foglalkoznak az elektronikai technológiával, az ipari elektronika területével. Részt vesznek analóg és digitális elektronikai, teljesítményelektronikai, műszertechnikai, irányítástechnikai áramkörök, készülékek tervezésében. Elvégzik az áramkörök, készülékek, berendezések szerelését és üzembe helyezését.
 • Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltetők feladata a fizikai hálózatok kiépítése. Ebbe a körbe tartozik az összeköttetések kiépítése, a kábelek behúzása, a kötések és a végpontok szerelése. A hálózat hibáit képes detektálni, a hibahelyet megkeresni, és a hibákat kijavítani. A kiépített hálózathoz csatlakoztatja a végberendezéseket, melyeket üzembe is helyez, az igényeknek megfelelően installál.
 • Ipari informatikai technikus a gyártó és kiszolgáló ágazatok középfokú végzettségű informatikai szakembere. Alapvető feladata ipari környezetben a korszerű számítástechnikai termék-, folyamatés háttértámogatás biztosítása hardver- és szoftveroldalon egyaránt. Vezetékes és vezeték nélküli összeköttetések kialakításának, alapvető távközlési és hálózati rendszerek üzemeltetése. Alkalmas az Ipar 4.0 környezetben történő munkavégzésre. Vállalati környezetben rendszergazdai feladatköröket lát el.

 

Hasznos információk

 • Iskolánkban az a szemlélet uralkodik, hogy a végzett diákok ma már csak akkor tudják megállni helyüket az iparban, ha nem csupán saját szakterületüket ismerik, hanem széles körű, átfogó ismeretekkel és idegen nyelvi tudással is rendelkeznek.
 • Ebből kiindulva mindegyik szakunkon kiemelt fontosságú az informatika és számítástechnika oktatása, melyhez minden tárgyi feltétellel (internet, korszerű számítógéptermek, laborok) rendelkezünk.
 • Szorosan ide tartozik az ipari folyamatokat irányító számítástechnikai eszközök, a PLC-k, a mikrovezérlők programozása, valamint a CAD rendszerű számítógépes tervező programok (AutoCad, OrCad, Eplan, Protel, Tina) oktatása is. Célunk, hogy a fejlett technológiával rendelkező cégeknek megfelelő ismeretekkel rendelkező szakembereket képezzünk.
 • Kulturális lehetőségeink széles körűek: számos szakkör, érdeklődési kör tükrözi, hogy bár szakképző intézmény vagyunk, a művelődési területek megismerése fontos és hasznos célunk (hangverseny, színház). Saját sportpályánkon illetve tornatermünkben igényes módon történik a testnevelés. Nagy súlyt fektetünk az idegen nyelvek oktatására, hogy tanulóink nyelvvizsgát tehessenek.

Nyitott kapuk napja: November - Figyelje a honlapot!