Tanácsosok

Évtizedekre nyúlik vissza a tanácsosi, főtanácsosi címek rendszere. A munkájukat kiválóan végző és ezzel kollégáik és az iskolavezetés számára is példát mutató, hazsnos tanácsokat adó, az oktatás folyamatos fejlesztését végző tanárok érdemelték ki. Egy-egy iskolában kötött volt a címek száma, azok "örökléssel" vándoroltak az arra érdemes tanárok között.  Azért a múltidő, mert úgy egy évtizede "megállt" a dolog.

Itt szeretnénk bemutatni azt, hogy kiket mikor tartott a PÁGISZérdemesnek arra, hogy tanácsokat várjun tőlük. Mivel már csak az emlékeinre támaszkodhatunk, sokáig tart majd a munka, és félő, hogy nem is lesz teljes. Várjuk mindazok segítségét, akik olyan adatokkal, információkkal rendelkeznek, amelyek teljesebbé tudják tenni a képet. (hegedusj@pagisz.hu)

Akik biztosan rendelkeztek a címmel:

  • Albrecht István
  • Sárándi Mária
  • Pongrácz Imre
  • Kopácsi Elek
  • Havasi János
  • HegedűsJózsef
  • Kozma Csaba

A címek, és az elnyerés éve:

Név Tanácsos Főtanácsos